Vítejte

 

Vítám Vás na svých internetových stránkách, které jsou věnovány některým mým profesním aktivitám a činnostem.  

Tyto stránky slouží především k nabídnutí vybraných informací především oblasti supervize, lektorské činnosti, psychosociálního poradenství, mediace a sociální práce, které najdete pod jednotlivými záložkami menu a kontaktní informace. 

 

Těším se na spolupráci a přeji vše dobré. 

Ladislav Ptáček 

****************************************

Nejbližší kurzy otevřené pro odbornou veřejnost, který (spolu)lektoruji: 

18. - 20. 10. 2024 | Výcvik v internetovém poradenství | Modrá linka Brno (www.modralinka.cz) (společně s Mgr. Bohunkou Horskou) 

06. - 07. 11. 2024 | Motivační rozhovory II. | Institut expertních služeb, Podané ruce Brno (www.ies.podaneruce.cz) 

****************************************

Asociace vzdělavatelů v sociální práci ve spolupráci s Občanskou poradnou Brno realizují středbědobý výcvikový program pro vzdělávání a výcvik supervizorů - "SUPERVIZE V SOCIÁLNÍ PRÁCI". 2,5 letý výcvikový program nabízí komplexní přípravu pro roli supervizorů, kteří budou působit v profesním oboru sociální práce. Další běh výcviku je již otevřen, zahájení výcviku - září 2023. Je mi osobní ctí a profesní radostí na tomto výcviku profesně i lektorsky participovat a spolupracovat na jeho utváření a realizaci. Více informací, vč. přihlášky je k dispozici na https://www.asvsp.org

****************************************

Projekt Rodinné terapie (vedené terapeutickým párem) realizuje Centrum podpory rodin Ruth (Oblastní charita Třebíč), více info viz:  https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/centrum-podpory-rodin-ruth/  Terapeutický pár utváříme společně s milou kolegyní, terapeutkou Mgr. Pavlínou Kovářovou. 

****************************************

Nejbližší kurz otevřený pro širokou veřejnost, který lektoruji: 
 
03. - 05. 03. 2023 | Výcvik v internetovém poradenství | Modrá linka Brno (www.modralinka.cz) (společně s Mgr. Bohunkou Horskou