Publikace

 

MONOGRAFIE 

Horská Bohuslava - Lásková Andrea - Ptáček Ladislav
INTERNET JAKO CESTA POMOCI
Internetové poradenství pro pomáhající profese 
 
Sociologické nakladatelství - SLON 
(2010) 
 
Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatele (www.slon-knihy.cz) či u jiných online knižních distributorů, popř. na mé e-mailové adrese (viz sekce kontakty)
 
 

SPOLUÚČAST NA MONOGRAFIÍCH

Macek Ondřej a kolektiv 
CESTY K LIDEM 
Kapitoly z duchovní péče 
 
Nakladatelství Karolinum  
(2023) 
 
Horská B. - Ptáček, L.: Krizová intervence (kapitola v knize) 
 
 

DALŠÍ VYBRANÉ PUBLIKACE

● Nečasová, M. - Ptáček, L.: Supervize jako prohlubování respektu. In Sociální práce/Sociálna práca: Publicistická část k č.5/2022 Supervize. Brno: ASVSP, 2022. 5 s. ISSN 1805-885X.
 
● Ptáček, L.: Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). 1. vyd. Praha: Miniterstvo práce a sociálních věcí, 2017. 72 s. Sešit sociální práce, 2/2017. ISBN 978-80-7421-137-9.
 
● Lásková, A. - Ptáček, L.: Internetové poradenství: Ecce homo! (sborník z V. mezinárodní konference věnované problematice internetového poradenství). Modrá linka, z.s. Brno: 2017. ISBN: 978-80-270-2270-0.   
 

● Ptáček, L.: Lidé z kontejnerů: Jaké otázky přinášejí alternativní zpsoby řešení bezdomovství. Portál Sociální novinky (www.socialninovinky.cz) – Konfederace sociálních služeb. Praha: 2015. ISSN 2464-6792 (publikováno 8. 9. 2015).

● Ptáček, L.: Problematika oznamovací povinnosti v internetovém poradenství. In: Lásková, A. – Ptáček, L. (eds.): Internetové poradenství – svět bez hranic (sborník z IV. mezinárodní konference věnované problematice internetového poradenství). Modrá linka, o.s. Brno: 2015. ISBN: 978-80-260-8121-0.       

● Baláš, O. – Brtníková, K. – Čermáková, K. – Elfenbeinová, L. – Hežová, M. – Hudcová, I. – Loukota, R. – Ptáček, L. – Sejbal, J.: Zjišťování počtu lidí bez domova 2014. Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. Brno: 2015. ISBN: 978-80-260-8545-4.     

● Horská, B. – Ptáček, L.: Zodpovědnost klienta a pracovníka ve světě internetového poradenství. In: Lásková, A. – Ptáček, L. (eds.): Rozmanité světy internetového poradenství (Sborník z III. národní konference věnované problematice internetového poradenství). Modrá linka, o.s., Brno: květen 2013. ISBN 978-80-260-4345-4. 

● Horská, B. – Ptáček, L.: Metodika pro využívání moderních informačních technologií při poskytování krizové pomoci – chat. Pražská linka důvěry, Praha: 2012. (bez ISBN)

● Lásková, A. – Ptáček, L.: Internetové poradenství v kontextu sociální práce a sociálních služeb. Sociální práce/Sociálna práca, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, roč. 12, č. 1/2012, str. 28 – 33. ISSN 1213-6204. 
 

● Ptáček, L.: Je chudoba problémem také naší země? Revue Universum. Praha: Česká křesťanská akademie, 2011. Roč. XXI, č. 4.

● Ptáček, L.: Sčítání bezdomovců v městě Brně aneb nahlédnutí mezi aktuální otazníky fenoménu bezdomovství. In: Večerka, K.: (eds.): Propojení teorie a praxe při studiu sociálních deviací (Sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie MČSS). Masarykova česká sociologická společnost, Praha: 2011. ISBN 978-80-903541-8-0

● Ptáček, L.: Jak velký problém je chudoba v českých zemích? In: Kašparová, J. – Vybíral, J. (eds.): Kdo je můj bližní? (Sborník k 20. výročí Evangelické akademie v Brně). Studio Arx, Brno: 2011. ISBN 978-80-86665-08-5.

● Otradovcová J. – Ptáček, L. (eds.): Praxe a teorie současného internetového poradenství (Sborník z II. národní konference věnované problematice internetového poradenství). Modrá linka, o.s., Brno: květen 2011.  ISBN 978-80-254-9654-1.

● Baláš, O. – Hežová, M. – Loukota, R. – Sejbal, J. – Prokopová, L. – Ptáček, L. – Stanoev, M.: Aktuální otazníky fenoménu bezdomovství: Sčítání bezdomovců v Brně v roce 2010. Centrum sociálních služeb, p.o., Brno, 2010. ISBN 978-80-254-9015-0.

● Ptáček, L.: Právo a právní prostředí jako významný aspekt formování životního příběhu. In: Kuříková, V. (eds.): Chudoba – záležitost nás všech (sborník příspěvků). Oblastní charita Hradec Králové a Katedra kulturních a náboženských studií PF UHK, Hradec Králové: prosinec 2010. ISBN 978-80-86472-48-5.

● Ptáček, L.: Život na okraji společnosti: znamení doby. Revue Universum. Praha: Česká křesťanská akademie, 2009. Roč. XIX, č. 4, str. 29 – 31. 

 

● Ptáček, L.: Lidé z kontejnerů: Jaké otázky přinášejí alternativní způsoby řešení bezdomovství. Portál Sociální novinky (www.socialninovinky.cz) – Konfederace sociálních služeb. Praha: 2015. ISSN 2464-6792 (publikováno 8. 9. 2015).