Supervize

Supervize je cílený, strukturovaný a řízený proces, který má být pomáhajícím profesionálům nápomocen nahlížet kvalitu jejich práce, reflektovat náročné a problematické oblasti jeich činnosti. Supervize podporuje pomáhající pracovníky v jejich roli, umožňuje jim jejich práci dělat více uvědomovaně, promyšleně a ve svém důsledku ve vyšší kvalitě a také s větší radostí. Supervize podporuje v reflexi i ve schopnosti ke změně stávající praxe. Supervizor je ten, který tímto procesem provází a nabízí podněty k reflexi díky tomu, že do situace vstupuje zvnějšku. 
 
Ačkoliv nejčastěji používáme slovo supervize podle anglického významu  a původu, základ slova supervize "nalezneme v jazyce latinském. Předpona super znamená „výše“ nebo „přes“ a kořen videre znamená „hledět, vidět, zírat“. (Horská, 2010). Supervize pomáhá dobře vidět - dál, hlouběji, ostřeji. "Supervize je založena na učení se zkušeností" (Gabura, in Schavel a kol., 2010).
 
Supervize může mít individuální, skupinovou či týmovou formu, z hlediska druhu supervize hovoříme o odborné případové supervizi, týmové a řídící (orientovanou na řídící a manažerské procesy a ty, kteří organizaci či službu řídí). 
 
Nabízím individuální, týmovou a skupinovou supervizi jak organizacím, tak jednotlivcům. Orientuji se na supervizi v prostředí sociální práce a sociálních a psychosociálních služeb. 
 
Cena za supervizi je odvislá od konkrétní domluvy a parametrů supervizního kontraktu. Supervize je cílený, strukturovaný a řízený proces, který má být pomáhajícím profesionálům nápomocen nahlížet kvalitu jejich práce, reflektovat náročné a problematické oblasti jeich činnosti. Supervize podporuje pomáhající pracovníky v jejich roli, umožňuje jim jejich práci dělat více uvědomovaně, promyšleně a ve svém důsledku ve vyšší kvalitě a také s větší radostí. Supervize podporuje v reflexi i ve schopnosti ke změně stávající praxe. Supervizor je ten, který tímto procesem provází a nabízí podněty k reflexi díky tomu, že do situace vstupuje zvnějšku. 
 
Ačkoliv nejčastěji používáme slovo supervize podle anglického významu  a původu, základ slova supervize "nalezneme v jazyce latinském. Předpona super znamená „výše“ nebo „přes“ a kořen videre znamená „hledět, vidět, zírat“. (Horská, 2010). Supervize pomáhá dobře vidět - dál, hlouběji, ostřeji. "Supervize je založena na učení se zkušeností" (Gabura, in Schavel a kol., 2010).
 
Supervize může mít individuální, skupinovou či týmovou formu, z hlediska druhu supervize hovoříme o odborné případové supervizi, týmové a řídící (orientovanou na řídící a manažerské procesy a ty, kteří organizaci či službu řídí). 
 
Nabízím individuální, týmovou a skupinovou supervizi jak organizacím, tak jednotlivcům. Orientuji se na supervizi v prostředí sociální práce a sociálních a psychosociálních služeb. 
 
Cena za supervizi je odvislá od konkrétní domluvy a parametrů supervizního kontraktu. 

Supervize je cílený, strukturovaný a řízený proces, který má být pomáhajícím profesionálům nápomocen nahlížet kvalitu jejich práce, reflektovat náročné a problematické oblasti jejich činnosti. Supervize podporuje pomáhající pracovníky v jejich roli, umožňuje jim jejich práci dělat více uvědomovaně, promyšleně a ve svém důsledku ve vyšší kvalitě a také s větší radostí. Supervize podporuje v reflexi i ve schopnosti ke změně stávající praxe. Supervizor je ten, který tímto procesem provází a nabízí podněty k reflexi díky tomu, že do situace vstupuje zvnějšku. 

Ačkoliv nejčastěji používáme slovo supervize podle anglického významu a původu, základ slova supervize nalezneme v jazyce latinském. Předpona super znamená „výše“ nebo „přes“ a kořen videre znamená „hledět, vidět, zírat“. (Horská, 2010). Supervize tedy pomáhá "dobře vidět" - dál, hlouběji, ostřeji. "Supervize je založena na učení se zkušeností" (Gabura, in Schavel a kol., 2010).

Supervize může mít individuální, skupinovou či týmovou formu, z hlediska druhu supervize hovoříme o odborné případové supervizi, supervizi týmové a řídící supervizi (orientovanou na řídící a manažerské procesy a ty, kteří organizaci či službu řídí). 

Nabízím případovou individuální a skupinovou supervizi, týmovou supervizi. Poskytuji supervizi organizacím a jejich týmům, i individuálním zájemcům o supervizi. Orientuji se především na supervizi v prostředí sociální práce a sociálních služeb (ambulatní i pobytové formy) a psychosociálních služeb, zvláště v oblastech a tématech, kterým se profesně věnuji také mimo supervizi. 

Jako supervizor pracuji od roku 2012. Od února 2019 nabízím nově individuální supervizi také prostřednictvím technologie Skype. 

Cena za supervizi je odvislá od individuální domluvy a konkrétních parametrů supervizního kontraktu.