O mně

Mojí domovskou profesí je sociální práce, kterou jsem vystudoval na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V profesi se pohybuji 15 let.
 
Působím jako sociální pracovník, supervizor, lektor vzdělávacích a výcvikových programů a mediátor. 
 
Zabývám se tématy poradenství v sociální práci, socioterapie, bezdomovství a extrémního sociálního vyloučení, telefonické krizové intervence, internetového poradenství a mediace. 
 
Mám zkušenost jak s přímou klientskou prací i s řízením sociálních služeb a sociální práce ve státním i neziskovém sektoru. 
 
Pracuji jako vedoucí Oddělení sociální kurátoři při Odboru sociální péče Magistrátu města Brna (od roku 2009), před tím jsem pět let působil jako sociální kurátor. Od roku 2002 pracuji v organizaci Modrá linka (Centrum a linka důvěry nejen pro děti a mládež), od roku 2009 působím v managementu organizace jako předseda nebo člen správní rady. Působím jako mediátor (s orientací na rodinnou mediaci), od roku 2008 v organizaci Mediační centrum Brno. 
 
Lektoruji kurzy a výcvikové programy v oblastech, kterým se dlouhodobě a systematicky věnuji ve své praxi (viz záložka Vzdělávání), provozuji soukromou praxi především v oblasti supervize a lektorské činnosti. 
 
Supervizní výcvik jsem absovoval v roce 2012 v ASSP (Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov) v Bratislavě pod vedením prof. Gabury, abslovoval jsem Komplexní výcvik v mediaci (Asociace mediátorů České republiky, 2003) či Výcvik v telefonické krizové intervenci (Sdružení D, 2002). Od roku 2017 jsem frekventantem psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze. 

Mojí domovskou profesí je sociální práce, kterou jsem vystudoval spolu s bakalářským programem psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V profesi se pohybuji 15 let.

Působím jako sociální pracovník, supervizor, poradce, lektor vzdělávacích a výcvikových programů a mediátor. 

Zabývám se tématy poradenství v sociální práci, terapie v sociální práci, bezdomovství a extrémního sociálního vyloučení, sociálního bydlení, telefonické krizové intervence, internetového poradenství a mediace. 

Mám dlouholetou zkušenost s přímou klientskou prací i s řízením sociálních služeb a sociální práce ve státním i neziskovém sektoru. 

Pracuji aktuálně jako ředitel Občanské poradny Brno, expert na oblast sociálních služeb v Agentuře pro sociální začleňování (Úřad vlády ČR) a vedu soukromou praxi jako supervizor, mediátor a terapeut. Dříve jsem pracoval jako vedoucí Oddělení sociální kurátoři při Odboru sociální péče Magistrátu města Brna (od roku 2009), před tím jsem pět let působil na stejném pracovišti jako sociální kurátor. Od roku 2002 pracuji v organizaci Modrá linka, z.s. (Linka důvěry nejen pro děti a mládež, Centrum pro vzdělávání a supervizi), od roku 2009 do roku 2018 jsem působil v managementu této organizace jako předseda nebo člen správní rady. Působím jako mediátor (s orientací na rodinnou mediaci), od roku 2008 v organizaci Mediační centrum Brno, které jsem spoluzakládal. Jsem spoluzakladatel organizace CONECTO - společnosti pro inkluzivní sociální práci.

Lektoruji kurzy a výcvikové programy v oblastech, kterým se dlouhodobě a systematicky věnuji ve své praxi (viz záložka Vzdělávání). Provozuji soukromou praxi především v oblasti supervize, poradenství a lektorské činnosti. 

Supervizní výcvik jsem absovoval v roce 2012 v ASSP (Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov) v Bratislavě pod vedením prof. Gabury, abslovoval jsem Komplexní výcvik v mediaci (Asociace mediátorů České republiky, 2003) či Výcvik v telefonické krizové intervenci (Sdružení D, 2002). 

Od roku 2017 jsem frekventantem Psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze. 

Jsem členem Společnosti sociálních pracovníků.