Vzdělávání

 
Lektorská činnost je přirozená součást mých profesních aktivit. V lektorské práci navazuji na témata a činnosti, kterým se aktivně věnuji a které patří do oblasti mého profesního zájmu. 
 
Různé druhy kurzů a vzdělávacích programů lektoruji od roku 2004, kdy jsme s kolegy na brněnské Modré lince uvedli v život projekt Výcviku v internetovém poradenství, který funguje dodnes. V současnosti lektoruji kurzy předvším pro Modrou linku (např. Výcvik v internetovém poradenství, Výcvik v telefonické krizové intervenci a kurzy na klíč dle objednávek zadavatele) a vzdělávací oddělení Diecézní charity Brno (Sociální šetření jako nástroj sociální práce, Motivace klienta ke změně v životě, dílčí vzdělávací moduly realizované v rámci Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách či kurzy na klíč dle potřeb objednatele). 
 
Připravuji a realizuji vzdělávací programy na klíč podle individuálních objednávek a potřeb objednavatele vzdělávání. 
 
V roce 2016 jsme s kolegou Mgr. Martinem Stanoevem, Ph.D. připravili nový dvoudenní 16ti hodinový kurz "Sociální práce s lidmi bez domova". Poprvé bude realizován pro studenty Slezské univerzity v Opavě, od roku 2017 bude ve standardní nabídce pro veřejnost na Modré lince. 

Lektorská činnost je přirozená součást mých profesních aktivit. V lektorské práci navazuji na témata a činnosti, kterým se aktivně věnuji jako sociální pracovník, poradce a terapeut a které patří do oblasti mého profesního zájmu. 

Různé druhy kurzů, vzdělávacích a výcvikových programů lektoruji od roku 2004, kdy jsme s kolegy na brněnské Modré lince uvedli v život projekt Výcviku v internetovém poradenství, který úspěšně funguje dodnes a aktuálně připravujeme další tematické moduly v tomto vzdělávání. 

V současnosti lektoruji kurzy nejčastěji pro Modrou linku (např. Výcvik v internetovém poradenství, Výcvik v telefonické krizové intervenci a kurzy na klíč dle objednávek a individuálních potřeb zadavatele/objednatele) a pro Oddělení vzdělávání Diecézní charity Brno (např. Sociální šetření jako nástroj sociální práce, Motivace klienta ke změně v životě, dílčí vzdělávací moduly realizované v rámci Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách či kurzy na klíč dle potřeb objednatele) nebo pripravuji vzdělávací programy na přímou objedávku a konkrétní zakázku. Velmi rád také spolupracuji s I.E.S. Podané ruce, kde se podílím na kurzech v oblasti Motivačních rozhovorů nebo krizové intervence. Spolulektoruji kurzy v oblasti mediace, které běží pod hlavičkou organizace Mediační centrum. 

Od ledna 2020 se organizačně i lektorsky podílím na realizaci 2,5 letého výcviku "Supervize v sociální práci", kterou společně připravuje Asociace vzdělavatelů v sociální práci a Občanská poradna Brno. 

Připravuji a realizuji cílené vzdělávací nebo supervizní programy na klíč podle individuálních objednávek a potřeb objednavatele vzdělávání.