Poradenství / terapie (psychosociální poradenství) 

Nabízím psychosociální poradenství s prvky psychoterapie. Při své práci vycházím z psychoterapeutického směru Logoterapie, kterou založil známý vídeňský psychiatr V. E. Frankl. V případě potřeby používám také znalosti a dovednosti z oblasti krizové intervence.
 
Poskytuji pomoc a podporu při řešení osobních krizí, důležitých situací v životě, při hledání rozhodnutí či odpovědí na otázky, které člověku přináší různé životní situace, řešení dlouhodobých témat či při přání osobnostně růst. K dalším častým tématům patří především vztahy a vztahové obtíže, partnerská témata, téma smyslu v životě, nebo téma sebehodnoty a sebeúcty, aj.
 
Nabízím bezpečný a vlídný přístup při setkání, s respektem k hodnotám a životnímu příběhu každého klienta; samozřejmostí je zachování mlčenlivosti. 
 
Poradenská a konzultační setkání mohou mít formu dlouhodobé spolupráce i jednorázového setkání. 
 
Cena: 400 Kč/hod. (hodina = 50 minut) 
Termíny konzultací po předchozí dohodě (telefonicky).
Své služby poskytuji dospělým klientům. 

Nabízím psychosociální poradenství s prvky psychoterapie. Při své práci vycházím z psychoterapeutického směru Logoterapie, kterou založil známý vídeňský psychiatr V. E. Frankl. V případě potřeby používám také znalosti a dovednosti z oblasti krizové intervence.

Poskytuji pomoc a podporu při řešení osobních krizí, důležitých situací v životě, při hledání rozhodnutí či odpovědí na otázky, které člověku přináší různé životní situace, řešení dlouhodobých témat či při přání osobnostně růst. K dalším častým tématům patří především vztahy a vztahové obtíže, partnerská témata, téma smyslu v životě, nebo téma sebehodnoty a sebeúcty, aj.

Nabízím bezpečný a vlídný přístup při setkání, s respektem k hodnotám a životnímu příběhu každého klienta; samozřejmostí je zachování mlčenlivosti. 

Poradenská a konzultační setkání mohou mít formu dlouhodobé spolupráce i jednorázového setkání. 

Své služby poskytuji dospívajícím a dospělým klientům. 

 

Cena: 700 Kč/hod. (hodina = 50 minut) (ceny platné od 1. 1. 2023). 

Termíny konzultací po předchozí dohodě (telefonicky nebo e-mailem). Konzultace probíhají v centru Brna a v centru Třebíče.