PF 2023

02.01.2023 23:15

Po zkušenostech posledních let si možná jen stěží dokážeme představit, co nám letošní rok přinese, co nás čeká, jaká rozdhodnutí uděláme, jak naložíme s tím, co před nás život postaví. Přesto se domnívám, že nový rok, který dostáváme jako dar a příležitost, můžeme prožít dobře, naplnit je vizemi, uskutečňováním a podoby takového života, který nám dává smysl, reagovat s rozvahou a moudrostí na otázky, které nám život předloží. Přeji nám všem, abychom prožili dobrý a naplněný čas roku 2023, s odvahou i radostí mohli jít cestou, kterou si přejeme a pokud zabloudíme, abychom dokázali povzbuzeni touto zkušeností opět najít směr. 

Zpět