Novinky

Výcvik "Supervize v sociální práci" úspěšně odstartován

21.01.2020 06:04
V minulém týdnu jsme s kolegy úspěšně zahájili výcvikový program "Supervize v sociální práci", který organizuje a odborně zašťiťuje Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) a spoluorganizuje ji Občanská poradna Brno. Výcvik končí v červnu 2022. Mám radost z tohoto díla, navazuje na úspěšnou...

Pro profesionály v sociální práci: Výcvik "SUPERVIZE V SOCIÁLNÍ PRÁCI"

12.08.2019 01:28
ASOCIACE VZDĚLAVATELŮ V SOCIÁLNÍ PRÁCI ve spolupráci s OBČANSKOU PORADNOU BRNO přiravují k realizaci 2,5 letý výcvikový program "SUPERVIZE V SOCIÁLNÍ PRÁCI", který komplexně připravuje profesionály pomáhajících profesí pro roli supervizora, prioritně pro oblast sociálních služeb a sociální...

Psychoterapeutické konzultace nově také v Třebíči

01.03.2019 01:15
Od měsíce března 2019 poskytuji psychoterapeutické konzultace (viz zvláštní záložka) a také individuální supervize nově také v Třebíči (ul. Havlíčkovo nábřeží, Třebíč). Aktuálně tak nyní působím v Brně (především úterý) a v Třebíči (především pondělí a pátek). Termíny psychoterapeutických...

Supervize prostřednictvím technologie Skype

03.02.2019 22:47
Od měsíce února poskytuji individuální supervize také prostřednictvím technologie Skype. Supervize prostřednictvím Skype telefonátu zvyšuje dostupnost supervize a rozšiřuje možnosti jejího poskytování a přijímání. Je možné ji využít jako dominantní formu realizované supervize či jako kombinaci se...

Výcvikový kurz Rozvoj profesních kompetencí pro zaměstnance v sociálních službách s využitím prvků logoterapii

29.11.2018 10:52
Společnost IPIPAPP, která se v současnosti zabývá vzděláváním v Logoterapii, realizuje od března do lsitopadu 2019 kurz Rozvoj profesních kompetencí pro zaměstnance v sociálních službách s využitím prvků logoterapie o celkovém rozsahu 120 hodin, který je určený sociálním pralcovníkům a...