Novinky

Výcvik v internetovém poradenství

01.11.2021 01:06
S kolegyní Bohunkou Horskou zveme k účasti na 24 hodinovém Výcviku v internetovém poradenství, který se bude konat 19. - 21. 11. 2021 (buď prezenčně v Brně, nebo online - podle aktuálních epidemiologických podmínek). Jedinečný kurz Modré linky, který realizujeme již od roku 2004 a dosud neztratil...

Konference S.A.D. k problematice závislostí u lidí bez domova

01.04.2021 11:41
Těší mě pozvánka ke spolupráci od S.A.D. - Sítě aktérů pro domov, kde se 20. 4. 2021  zúčastním konference orientované na téma "jak zvládat závislosti ve službách pro lidi bez domova". Půjde o multidisciplinární pohled z různých úhlů pohledu, které závisí také na pozicích které zastáváme -...

Možnosti supervize i psychoterapeutické konzultace v čase pandemie nemoci COVID-19

24.03.2020 14:45
V současném čase epidemie nemoci COVID-19, kterou doprovází i výrazné omezení možností pohybu každého z nás ve veřejném prostoru, se tak dřívě běžně věci stávají mnohem méně dostupnějšími. K nim patří i možnost podpory prostřednictvím supervize či psychoterapeutické konzultace. Od února 2019...

Výcvik "Supervize v sociální práci" úspěšně odstartován

21.01.2020 06:04
V minulém týdnu jsme s kolegy úspěšně zahájili výcvikový program "Supervize v sociální práci", který organizuje a odborně zašťiťuje Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) a spoluorganizuje ji Občanská poradna Brno. Výcvik končí v červnu 2022. Mám radost z tohoto díla, navazuje na úspěšnou...

Pro profesionály v sociální práci: Výcvik "SUPERVIZE V SOCIÁLNÍ PRÁCI"

12.08.2019 01:28
ASOCIACE VZDĚLAVATELŮ V SOCIÁLNÍ PRÁCI ve spolupráci s OBČANSKOU PORADNOU BRNO přiravují k realizaci 2,5 letý výcvikový program "SUPERVIZE V SOCIÁLNÍ PRÁCI", který komplexně připravuje profesionály pomáhajících profesí pro roli supervizora, prioritně pro oblast sociálních služeb a sociální...